Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

OHZ Głogówek to największe centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej w Polsce
Krowy rasy HF odmiany RW

Krowy rasy HF odmiany RW

W naszej hodowli prowadzimy intensywne prace hodowlane na najlepszych krowach oraz jałówkach z wykorzystaniem biotechnik rozrodu (ET, OPU/IVF), w celu uzyskania materiału żeńskiego i męskiego o wysokiej wartości genetycznej

Produkcja mleka

Produkcja mleka

Wydajność roczna naszych krów to ponad 10 000 kg mleka

Genomika

Genomika

Genomika odgrywa kluczową rolę w hodowli i selekcji bydła mlecznego. Dlatego w naszej hodowli kładziemy wielki nacisk na genetykę. Uwzględniamy indeksy cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych, a także podindeksy produkcji, pokroju, płodności oraz wartości hodowlanej.

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

PL-005259658248 Aktualna ocena typu i budowy: RC-90, SM-90, NR-88, WY-90, OG-90 Sukcesy na wystawach: - SUPER CZEMPION Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła 2017 (Kamień Śląski- Opolagra); - Czempion Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii: krowy II i dalszej laktacji- Poznań 2017; - Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2016- krowy I laktacji; - Wice czempion IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Minikowo 2016- krowy I laktacji

Misja OHZ Głogówek

"Uzyskiwanie postępu genetycznego zwierząt prowadzącego do zwiększania efektywności produkcji zwierzęcej poprzez dostarczanie na rynki rolne zwierząt o udoskonalonych cechach produkcyjnych i funkcjonalnych"
Hodowla bydła
Hodowla bydła

O nas

 

 

OHZ Głogówek to największe w Polsce centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Spółka jest również producentem wybitnej jakości materiału hodowlanego trzody chlewnej. Ośrodek Hodowli Zarodowej wpisany jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do grupy strategicznych Spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.