Nagroda Złoty Kłos

Złoty Kłos dla OHZ Głogówek OHZ Głogówek zdobył ZŁOTY KŁOS 2017 za działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej. Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest przez SITR, a wydarzenie to ma charakter ogólnopolski. Podziel się na: