Najlepsze z hodowli

Krowa Białka- Super Czempion
Ziewka- Super Czempion
Krowa Aida- Super Czempion
Krowa Thiarra
Krowa Thiarra II- krowa z idealnymi cechami
Krowa Komedia- Super Czempion
Krowa Komedia- Super Czempion
Super Czempion
Krowa Sonntag- Super Czempion
Krowa Ostaria z oceną budowy excellent
Rolanda podwójny wice czempion
Krowa Matula z wysoką wydajnością mleczną
Gizela- Czempion Śląskiej Wystawy

Krowa Rolanda PL005357031912 

Wystawy:

 • Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2018 w kategorii krowy pierwiastki odmiany RW
 • Czempion X Ogólnopolskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 2018
  w kategorii krowy pierwiastki odmiany RW

Ocena typu i budowy:

RC-86, SM-85, NR-84, WY-85, OG-85
Najwyższa z wartości hodowlanej- sezon 3/2019: PF- 123, 

Krowa Gryzula

Wystawy:

 • III miejsce na Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2018 w kategorii krowy pierwiastki odmiana RW
 • Wice Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2016 – jałowice nie cielne 12-13 miesięcy

Ocena typu i budowy:

RC-85, SM-86, NR-85, WY-84, OG-85

Gizela PL005375095033

Wystawy:

 • Wice czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Sląski 2018 w kategorii jalówki cielne odmiana RW

Ocena typu i budowy: RC-89, SM-87, NR-85, WY-87, OG-87

Krowa Symphonia 

Aktualna ocena typu i budowy

RC-84, SM-83, NR-85, WY-86, OG-85, 

Wystawy:

 • Wice czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2018 w kategorii krowy pierwiastki odmiany RW
 • Wice czempion XXVIII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Poznań 2017 – jałowice 16-18 miesięcy

Biba

Wystawy

 • Czempion XXVIII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Poznań 2017 – krowy I laktacja
 • Wice Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2017 – krowy pierwiastki
 • III miejsce na Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2018 w kategorii krowy II laktacji odmiana RW

Rolanda

Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego- Kamień Śląski w kategorii: jałowice w wieku 12-13 miesięcy PHF RW

 

Elfi

Aktualna ocena typu i budowy:

RC-85, SM-83, NR-83, WY-83, OG-83

Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2017 – jałowice nie cielne 10 – 11 miesięcy

Mutti

Aktualna ocena typu i budowy:

RC-91, SM-91, NR-90, WY-88, OG-90

III miejsce Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2017 – krowy II laktacja

Gretje

Aktualna ocena typu i budowy:

RC-90, SM-90, NR-88, WY-90, OG-90

Zreba

Ocena typu i budowy 05/2018 :

RC-90, SM-90, NR-87, WY-89, OG-89

Wydajność w II laktacji 11058 kg mleka

Klaerchen

Aktualna ocena typu i budowy 03/2017:

 RC-91, SM-89, NR-87, WY-91, OG-90

Kaliopa 

100-tysięcznica 

Wydajność życiowa 2017: 

 • 117692 KG MLEKA
 • 4,15% TŁUSZCZU
 • 3,32% BIAŁKA
 • 8,2 LAKTACJI 
Czempion Bydło Mleczne
krowa Ula
Czempiony Kamień Śląski 2016 (2)
Laura

                

 Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter