Grupa Polska Genetyka

Grupa Polska Genetyka

23 listopada 2017 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące powstania konsorcjum pn. Grupa Polska Genetyka pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Instytutem Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Członkami Grupy zostały Spółki podlegające Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa a wśród nich nasza Spółka- Ośrodek Hodowli Zarodowej “Głogówek” Sp. z o.o.

Grupa Polska Genetyka będzie podejmować działania mające na celu zintensyfikowanie działań i prac rozwojowych w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji zwierząt gospodarskich. Ponadto celami porozumienia są: uzyskanie zdecydowanej dominacji krajowych zasobów genetycznych na rodzimym rynku hodowlanym, dokonanie jakościowego przeskoku w postępie hodowlanym, wzrost efektywności produkcji i wartości sektora hodowli oraz wyznaczenie nowych kierunków rozwoju hodowli zwierząt.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter