Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

OHZ Głogówek to największe centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej w Polsce
Krowy rasy HF odmiany RW

Krowy rasy HF odmiany RW

W naszej hodowli prowadzimy intensywne prace hodowlane na najlepszych krowach oraz jałówkach z wykorzystaniem biotechnik rozrodu (ET, OPU/IVF), w celu uzyskania materiału żeńskiego i męskiego o wysokiej wartości genetycznej

Produkcja mleka

Produkcja mleka

Wydajność roczna naszych krów to ponad 11 000 kg mleka

Genomika

Genomika

Genomika odgrywa kluczową rolę w hodowli i selekcji bydła mlecznego. Dlatego w naszej hodowli kładziemy wielki nacisk na genetykę. Uwzględniamy indeksy cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych, a także podindeksy produkcji, pokroju, płodności oraz wartości hodowlanej.

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

PL-005259658248 Aktualna ocena typu i budowy: RC-90, SM-90, NR-88, WY-90, OG-90 Sukcesy na wystawach: - Super Czempion Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła (Kamień Śląski- Opolagra) 2018, - Wice czempion Ogólnopolskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 2018, - SUPER CZEMPION Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła 2017 (Kamień Śląski- Opolagra); - Czempion Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii: krowy II i dalszej laktacji- Poznań 2017; - Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2016- krowy I laktacji; - Wice czempion IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Minikowo 2016- krowy I laktacji

Misja OHZ Głogówek

"Uzyskiwanie postępu genetycznego zwierząt prowadzącego do zwiększania efektywności produkcji zwierzęcej poprzez dostarczanie na rynki rolne zwierząt o udoskonalonych cechach produkcyjnych i funkcjonalnych"
Hodowla bydła
Hodowla bydła

O nas

 

OHZ Głogówek

 

 

OHZ Głogówek

 

OHZ Głogówek – POZNAJ NASZĄ SPÓŁKĘ

OHZ GłogówekOHZ Głogówek to największe w Polsce centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Spółka jest również producentem wybitnej jakości materiału hodowlanego trzody chlewnej. Ośrodek Hodowli Zarodowej wpisany jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do grupy strategicznych Spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z tytułu udziałów wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

PRODUKCJA ROŚLINNA

 

Spółka gospodaruje na powierzchni 2328 ha. Produkcja roślinna prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych oraz z zastosowaniem tzw. rolnictwa precyzyjnego. Precyzyjne rolnictwo pozwala na uzyskiwanie większych plonów wyższej jakości, obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenia skażenia środowiska. 

 

HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO RASY HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ


Podstawowym kierunkiem działalności Ośrodka Hodowli Zarodowej “Głogówek” jest hodowla bydła holsztyńsko- fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Nasze stado liczy 730 krów o wydajności ponad 11 tys. kg mleka od jednej krowy. 

W OHZ Głogówek prowadzone są prace w kierunku doskonalenia stada pod względem długowieczności krów, szybkości i łatwości oddawania mleka i liczby komórek somatycznych. Aby osiągnąć założone cele prowadzony jest program kojarzeń krów, które są klasyfikowane na podstawie oceny typu i budowy oraz wartości hodowlanej cech mlecznych. Dobór buhajów do kojarzeń krów oraz jałówek dokonywany jest na podstawie publikowanej przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie “Oceny wartości hodowlanej buhajów” ocenianych w kraju oraz posiadających wycenę międzynarodową, list rankingowych buhajów publikowanych trzy razy w roku w Europie (Niemcy, Holandia, Francja, Szwajcaria) oraz USA i Kanadzie. Do kojarzeń krów i jałówek o najlepszych cechach typu i budowy używane są buhaje posiadające najlepsze wartości hodowlane cech pokrojowych. 

Wizytujący w OHZ Głogówek zagraniczni specjaliści w zakresie hodowli bydła są zawsze mile zaskoczeni wysokim poziomem hodowli w Głogówku. Należy zauważyć, iż hodowla bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany RW (odmiana czerwono-biała) jest o wiele trudniejsza ponieważ jej populacja w stosunku do odmiany czarno-białej jest o wiele mniejsza. Nasze krowy oraz jałówki, co roku biorą udział w wystawach zarówno krajowych jak i lokalnych. Na przestrzeni wielu lat zdobyły wiele Czempionów i wyróżnień

 

HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ


Kolejnym kierunkiem w produkcji zwierzęcej to hodowla trzody chlewnej, prowadząca do uzyskania w rasach matecznych wysokich walorów rozrodczych i tempa wzrostu, natomiast w rasie ojcowskiej do wysokich walorów tucznych i rzeźnych, a także do dobrej jakości mięsa. W 2008 roku nasze stado uzyskało Certyfikat Zdrowia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS”.

 

ZARZĄD

Józef Stępkowski
p.o. Prezes Zarządu

Dariusz Kumorek
Główny Hodowca
tel. 728 423 759

Ryszard Hudaszek 
Główny Agronom 
tel. 728 982 800

 

 

 

 

 

OHZ Głogówek

Mój samochód uległ awarii, potrzebuje 500 zł na już na naprawę.
Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter