Stallning utspela forsavitt var relativa signifikans. Hurda viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Stallning utspela forsavitt var relativa signifikans. Hurda viktiga sam betydelsefulla vi upplever.

Vi upplever oftare situationer som hotfulla samt reaktionen

  • ar enar mer frenetisk jamfort tillsamman upplevelser utav premie och tillfredsstallelse (oerfaren namnt Negativity bias), sam vi inneha en inbyggt behov itu att noggrann minimera dessa hotlagen i sociala samband. 4

Autonomy), relationer (eng. Relatedness) sam rattvisa (eng. Fairness). Ifall vi begriper att dessa fem domaner representerar basal manskliga behov, kan det bidra oss bade som personer samt sasom kapten att battre begripa det sociala spel gallande till exempel ett arbetsstall.

Tillstand), forvissnin (eng

  • oss inom proportion mot andra.
  • Visshet handlar ifall var upplevda tillfalle att veta forutse framtiden, att forvissa sig om hur sa saso kommer att aga rum.
  • Oberoende utspela ifall att hava nago foraning it att veta kontrollera sin belagenhet samt det som ske kring omkring.
  • Forhallande utspela ifall nago kansla itu att existera saker med andra, att erfara att do kar ager runt sig ar ens kompisar framfo annu fiender.
  • Rattvisa utspelar om ett upplevelse fran rattvist utbyte it tjanster sam god emella manniskor. Det innefatt bade processrattvisa, det vill saga nagon upplevelse bruten att processen vandrat riktigt till sam varit genomskinlig, samt utfallsrattvisa, det vill saga forsavit resultatet fran en operation upplevs rattvis.

Do fem domanerna bruten den sociala hjarnan tillstand (stallnin), Forutsagbarhet (Certainty), sjalvbestammand (Autonomy), samband (Relatedness) och Rattvisa (Fairness) kan antingen forsattas inom belonings- alternativt i hotlage. Forsavitt hjarnan ar ino beloningslage blir vi kreativa, empatiska, och analytiska. Forsavitt vi a andra sida forsatts inom hotlage reagerar vi kungen instinkt genom att antingen forstora, faktas alternativt paralyseras (eng. fight-, flight- or freez trende).

Do har fem domanerna ager visats sig trigga antingen det ”primara beloningssystemet” alternativ det ”primara hotsystemet” samt natverk i hjarnan som kopplar mot dessa ordn. Till exempel odla kommer e upplevt hotels mot var stallnin aktivera snarlika natverk ino var hjarna som aktiveras emedan vart leverne ar hotat. Ino dessa kollapsa aktiveras dom mer primara delarna it var hjarna (det limbiska systemet sam amygdala) vilket tillats oss att spela instinktivt. Utifran kan nago sadan gensvar upplevas alldeles irrationell, bade itu andra skada likasa oss sjalva emedan vi tillats tid att betanka darefte. Alldenstund vi inom dessa lagen ej ager vad du ha mo den logiska, rationella delen itu hjarnan blir reaktionen naturligt tillrackligt ologisk och irrationell. Kungen dit satt kommer nago upplevd stigande bruten rattvisa upptanda likadan kopplingar inom hjarnan sasom triggas utav nagon ekonomisk beloning. I det har baisse tillat vi access mo var logiska fraktion hjarnan (prefrontal cortex) sam darigenom kan vi upptrada tillsamman eftertanksamhet och villig sa takti befinna kreativa, analytiska och empatiska. Att vi inneha dessa primar behov befinner si helt vanligtvis. Vi reagerar strongt bade som individer sam ino var roll som anforare sam befalhavare bred upplevda risk alternativt blockering bruten dessa behov. Det befinner sig va det befinner sig att befinna individ fullstandigt spartanskt.

Emeda hjarnan upplever att den utsatts pro risk reagerar saken dar genom att det limbiska systemet samt amygdala aktiveras sam enar reagerar vi instinktivt. Nar vi kan lugna ne saken da delen fran hjarnan och istallet upplever frid, trygghet samt gratifikation far vi resurs mot prefrontala cortex sam blir analytiska, kreativa sam empatiska.

Marklig prov enar vi kan vara med om en socialt hotels

Ni tillfragas inte ifall att delta i en samling som kommer kopa om din roll i verksamheten. Dina kollegor promenerar kungen lunch samt n tillfragas ej forsavit att folja med. Ni vet inte om din redogorelse kommer att kvinnor colombiansk gillas fran hogsta ledningen. Ett kollega tillat ett skolnin och du tillats den ick. Nago medarbetar alternativt din bas lyssnar ick gallande det ni inneha att beratta mirakel ett samling. N borjar inom en ny arbetsgrupp darbort du icke kanner e. Nagon arbetskamrat alternativt chefen ignorerar din ide for ledningsgruppen. Ett medarbetar tillat observan for nagot du nog gjort. Samtalet dor ut emedan ni kommer in ino e sa. Du blir ombedd att deplacera mo ett mindre tjansteru at forman forut ett arbetskamrat sasom tillats erovr ditt kammare.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter