O hodowli

Hodowla Trzody Chlewnej
Hodowla Trzody Chlewnej

 

 

Hodowla Trzody Chlewnej
Hodowla Trzody Chlewnej

Hodowla trzody chlewnej prowadzona jest w Ośrodku od 1954 roku. Ośrodek ma duże tradycje
w prowadzeniu wysokowartościowej hodowli świń i jest włączony w ogólny program hodowlany zarządzany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”.

Istotną rolę w tym programie zajmuje OHZ Głogówek gdzie utrzymuje się stada loch spełniających warunki stad elitarnych.

Głównym założeniem programu jest spójność z krajowym programem hodowli i produkcji świń, a więc spełniającym zadania jakie przewidywane są w hodowli nadzorowanej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”.

 

 

Hodowla Trzody Chlewnej
Hodowla Trzody Chlewnej

Stosowanym w naszej hodowli schematem krzyżowania realizowanym w oparciu o rasy krajowe, jest wykorzystanie do produkcji tuczników matek mieszańców dwu rasowych uzyskiwanych w oparciu o dwa komponenty rasowe, rasy wielką białą polską i polską białą zwisłouchą, a jako ojca tuczników knury rasy duroc. Taki program krzyżowania jest wynikiem oczekiwań zakładów mięsnych, które potrzebują surowca rzeźnego charakteryzującego się coraz lepszą jakością mięsa. Mając to na uwadze w Ośrodku utrzymuje się wszystkie 3 rasy potrzebne do stosowania takiego schematu krzyżowania.

 

 

W 2006 roku z powodu braku możliwości skutecznego wyleczenia stada świń podjęta została decyzja, polegająca na depopulacji fermy i przygotowaniu jej do przyjęcia nowych zwierząt, wolnych od chorób. Była to słuszna decyzja, umożliwiająca otwarcie nowych wartościowych stad spełniających warunki elitarnych stad hodowlanych. Tworzenie nowych stad oparto na zakupie stawek loszek z ferm wolnych od chorób i namnożenie z nich własnego materiału remontowego.

 

 

 

PRACA HODOWLANA – GŁÓWNE KIERUNKI

 

  1. Prowadzenie oceny przyżyciowej wszystkich produkowanych knurów i loszek hodowlanych.
  2. Wykorzystanie w pracy selekcyjnej wyników oceny wartości hodowlanejmetodą BLUP w oparciu o wyniki oceny przyżyciowej.
  3. Wykorzystanie w pracy selekcyjnej wyników oceny wartości hodowlanej metodą BLUP  dla cech użytkowości rozpłodowej.
  4. Wykorzystanie oceny stacyjnej do oceny wartości hodowlanej rozpłodników męskich stosowanych w fermie (współpraca z SUL).
  5. Uzyskanie parametrów hodowlanych pozwalających w przyszłości na zakwalifikowanie stad wbp, pbz i duroc do stad elitarnych.

 

Stada zarodowe prowadzone w OHZ Głogówek uzyskały wysoki status zdrowotny, co w efekcie pozwoliło uzyskać w latach 2008, 2009 i 2010 Certyfikat Zdrowia prowadzony przez PZHiPTCh „POLSUS”.

 Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter