Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" Sp. z o.o.

OHZ Głogówek to największe centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej w Polsce
Krowy rasy HF odmiany RW

Krowy rasy HF odmiany RW

W naszej hodowli prowadzimy intensywne prace hodowlane na najlepszych krowach oraz jałówkach z wykorzystaniem biotechnik rozrodu (ET, OPU/IVF), w celu uzyskania materiału żeńskiego i męskiego o wysokiej wartości genetycznej

Produkcja mleka

Produkcja mleka

Wydajność roczna naszych krów to ponad 10 000 kg mleka

Genomika

Genomika

Genomika odgrywa kluczową rolę w hodowli i selekcji bydła mlecznego. Dlatego w naszej hodowli kładziemy wielki nacisk na genetykę. Uwzględniamy indeksy cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych, a także podindeksy produkcji, pokroju, płodności oraz wartości hodowlanej.

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

Nasz Super Czempion- krowa Komedia

PL-005259658248 Aktualna ocena typu i budowy: RC-90, SM-90, NR-88, WY-90, OG-90 Sukcesy na wystawach: - SUPER CZEMPION Śląskiej Wystawy Hodowli Bydła 2017 (Kamień Śląski- Opolagra); - Czempion Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii: krowy II i dalszej laktacji- Poznań 2017; - Czempion Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Kamień Śląski 2016- krowy I laktacji; - Wice czempion IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego Minikowo 2016- krowy I laktacji

Misja OHZ Głogówek

"Uzyskiwanie postępu genetycznego zwierząt prowadzącego do zwiększania efektywności produkcji zwierzęcej poprzez dostarczanie na rynki rolne zwierząt o udoskonalonych cechach produkcyjnych i funkcjonalnych"
Hodowla bydła
Hodowla bydła

O nas

 

OHZ Głogówek

 

 

OHZ Głogówek

 

OHZ Głogówek – POZNAJ NASZĄ SPÓŁKĘ

OHZ GłogówekOHZ Głogówek to największe w Polsce centrum prowadzenia hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Spółka jest również producentem wybitnej jakości materiału hodowlanego trzody chlewnej. Ośrodek Hodowli Zarodowej wpisany jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do grupy strategicznych Spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z tytułu udziałów wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

PRODUKCJA ROŚLINNA

 

Spółka gospodaruje na powierzchni 2328 ha. Produkcja roślinna prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych oraz z zastosowaniem tzw. rolnictwa precyzyjnego. Precyzyjne rolnictwo pozwala na uzyskiwanie większych plonów wyższej jakości, obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenia skażenia środowiska. 

 

HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO RASY HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ


Podstawowym kierunkiem działalności Ośrodka Hodowli Zarodowej “Głogówek” jest hodowla bydła holsztyńsko- fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Nasze stado liczy 730 krów o wydajności ponad 10 tys. kg mleka od jednej krowy. 

 

HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ


Kolejnym kierunkiem w produkcji zwierzęcej to hodowla trzody chlewnej, prowadząca do uzyskania w rasach matecznych wysokich walorów rozrodczych i tempa wzrostu, natomiast w rasie ojcowskiej do wysokich walorów tucznych i rzeźnych, a także do dobrej jakości mięsa. W 2008 roku nasze stado uzyskało Certyfikat Zdrowia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS”.

 

NASZE SUKCESY


Na przestrzeni ostatnich lat zwierzęta z OHZ Głogówek zdobyły wiele Championów i wyróżnień, zarówna na Wystawach Krajowych jak i Regionalnych Zwierząt Hodowlanych.

W 2010 roku stado trzody chlewnej zajęło II miejsce w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Hodowcę i Producenta Trzody Chlewnej. W 2015 roku Spółka otrzymała Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wieloletnie osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego rasy holsztyńsko- fryzyjskiej odmiany czerwono-białej oraz trzody chlewnej. 

W 2016 roku OHZ Głogówek zdobył II miejsce w XIV Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo, który organizowany był przez KRUS przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) oraz Państwową Inspekcją Pracy, pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Natomiast w 2017 roku Prezes  OHZ Głogówek- Grzegorz Arian otrzymał tytuł Rolnik-Farmer Roku w kategorii przedsiębiorstw rolniczych. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego i. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

 

OHZ Głogówek

 

OHZ Głogówek

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter